Aulonocara jacobfreibergi 'Mazinzi Reef'.jpg Aulonocara sp. 'yellow collar' Mazinzi Reef.jpg Champsochromis spilorhynchus 'Mazinzi Reef'.jpg Corematodus taeniatus 'Mazinzi Reef'.jpg Lethrinops sp. 'red cap tsano' Mazinzi Reef.jpg
Previous pageNext pageChampsochromis spilorhynchus 'Mazinzi Reef'
Fotografija:

© by Carsten Jensen Gissel

Rod: Champsochromis
Biotop: Ustja rek in zalivi bogati s sedimentom, kjer so večja območja Vallisnerie in Ceratophyluma. Živi na globinah od 1 do 15 m.
Običajna odrasla velikost: 35 cm / 30 cm
Priporočljiva velikost akvarija: 1000 L
Ureditev akvarija: Akvarij naj bo minimalne dolžine 250 cm. Na dnu akvarija, naj bo droben pesek z le redkimi kamni, akvarij pa naj bo tudi dobro zaraščen (najprimernejše rastline so Valineria gigantea, Valisneria in Ceratophyllum demersum).
Na enega samca naselimo 2 samici. Večje skupine z več samci pri tej skupini ne pridejo v poštev. Naselimo ga lahko skupaj z drugimi vrstami predatorjev, pa tudi z preostalimi vrstami Haplochromisov, le dovolj veliki morajo biti, da ne postanejo njegova malica.
Hrana: Mesojed. Spada med predatorje, njegova najpogostejša malica pa so napol odrasli Haplochromisi.
Agresivnost: Do dovolj velikih vrst je razmeroma mirna. Skupaj z njimi pa naselimo le dovolj velike ostrižnike, saj bodo ostali manjši smatrani kot hrana.

Champsochromis spilorhynchus 'Mazinzi Reef'
Fotografija: © by Carsten Jensen GisselPlease note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.