LakeMalawiCichlidsBreeding.jpg MCatOB.jpg
Previous pageMCat in OB pri Malawi mbunah
Fotografija: © by Zlatko Stanojlovic


Kaj je MCat?

MCat v jezeru je OB samec, torej samec v barvah OB samice. Pri večini vrst so taki samci v jezeru zelo redki. Drugače je v akvaristiki, kjer obstaja precej MCAT samcev, ki pa so večinoma posledica line breedinga in so nastali z drstenjem OB samca in OB samice z namenom, da bi dobili samo OB samce in samice, ki so zaradi svojega videza precej iskani in se dobro prodajajo. Teh MCat ne smemo mešati s pravimi MCat samci, ki imajo tudi v jezeru svoje redke primerke.

Kako nastanejo MCat

Gen za OB (orange blotch) je tesno povezan z genon za spol. Gen, ki nosi informacijo o barvi določa ali bo barva O (Orange), OB (Orange Blotch) ali B (Beige). B pomeni normalno obarvanost in taka je večina mbun, OB gen (oranžna obarvanost z značilnimi temnini pikami oz. lisami) je v jezeru pristoten pri nekaterih samicah, redko pa pri samcih, medtem ko je O gen (oranžna obarvanost) zelo redek pri samicah tudi v jezeru in ekstremno redek pri samcih.
Tesno povezan z zgornjim genom za barvo je torej gen, ki nosi informacijo o spolu in določa ali bo potomec samec ali samica (Mbune nimajo ločenih kromosov za spol kot npr. sesalci in ptice, ampak le gen za spol na sicer običajnem kromosonu). Pri OB samicah je tipično gen, ki določa ženski spol, posredovan naprej z genon za OB obarvanost. Genska rekombinacija lahko nato privede do tega, da se gen za spol, ki določa samca poveže z genom za OB barvo. Rezultat tega so MCat samci. Tole pa se ne zgodi prav pogosto, saj so možnosti za tako rekombinicajo pri dveh testno povezanih genih, kot sta gena za spol in barvo, izredno majhne. MCat samci pa so tudi zelo redki v jezeru, saj taki samci zelo izstopajo izmed ostalih in so tako v veliko večji nevarnosti pred predatorji, kot ostali običajni samci. Torej, čeprav bi ti samci posredovali naprej gen za moški spol kombiniran z OB genom za bravo, velikokrat v jezeru niti ne dobijo priložnosti za to.

MCat v akvaristiki

V akvarijih imajo MCat samci seveda veliko večjo možnost za drst in s tem posredovanje naprej svojih MCat genov. Pri drsti MCat samca z OB samico bo tako velika večja možnost za MCat mladice, saj bo lahko OB gen posredovan s strani obeh staršev.
MCat samci obstajajo v jezerih samo pri rodovih Labeotropheus, Metriaclima in Tropheops. V kolikor se MCat pojavi pri kateri koli vrsti izven tega rodu, je to prav gotovo posledica križanja samca z eno izmed OB samic iz zgoraj navedenih rodov. V akvaristiki obstaja tudi tip OB pri Aulonocarah, ki pa je zagotovo hybrid, ki je bil na neki točki križan z mbuno, saj v jezeru ne obstaja niti ena OB Aulonocara.

MC/OB vrste na malawi.si:
Labeotropheus fuelleborni 'Eccles Reef' MC/OB
Labeotropheus fuelleborni 'Mbenji' MC/OB
Labeotropheus fuelleborni 'Thumbi West' MC/OB
Maylandia (Metriaclima) estherae MC/OB
Maylandia (Metriaclima) mbenjii MC/OB
Maylandia (Metriaclima) sp. 'zebra gold' Lion's Cove MC/OB
Maylandia (Metriaclima) zebra 'Chizumulu' MC/OB
Maylandia (Metriaclima) zebra 'Jalo Reef' MC/OB
Tropheops tropheops 'Mazinzi Reef' MC/OB


Povezave:
What causes Mcat?


Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.