Tropheops sp. 'elongatus mbako' Hai Reef.jpg Tropheops sp. 'red fin' Hai (Chimate) Reef.jpg Tropheops sp. 'yellow chin' Hai Reef.jpg
Previous pageTropheops sp. 'yellow chin' Hai Reef
Fotografija:

© by Ad Konings

Rod: Tropheops
Biotop: Skalno in vmesno okolje.
Običajna odrasla velikost: 13 cm / 10 cm
Priporočljiva velikost akvarija: 400 L
Hrana: Rastlinojed. V glavnem se prehranjujejo z algami in ostalim, kar najdejo v aufwuchsu.
Agresivnost: Zelo agresivna znotraj vrste, kakor tudi do preostalih vrst.

Tropheops sp. 'yellow chin' Hai Reef
Fotografija: © by Mark ThomasPlease note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.