0.jpg Cynotilapia afra 'Machili Island'.jpg Cynotilapia zebroides 'Machili Island'.jpg Dimidiochromis compressiceps 'Machili Island'.jpg
Previous pageNext pageCynotilapia afra 'Machili Island'
Fotografija:

© by Ad Konings

Rod: Cynotilapia
Biotop: Najdemo jo praktično v vseh delih skalnega in vmesnega okolja, čeprav je najpogostejša v bolj globkih predelih z sedimentom bogatega skalnega okolja na globinah večjih od 15 m, kjer samci branijo majhne jame okrog srednje velikih skal. Samice in neteritorialni samci se prehranjuje v odprtih vodah, a niso nikoli daleč od skal.
Običajna odrasla velikost: Samci zrastejo do 12 cm, samice do 10 cm. V akvariju lahko oboji nekaj cm večji.
Razlika med spoloma: Samci so v glavnem temno črni z belimi progami in se vidno razlikujejo od sivo obarvanih samic.
Priporočljiva velikost akvarija: 300 L
Ureditev akvarija: Zagotoviti je potrebno zadosti kamnov z mesti za skrivanje (za vsakega samca vsaj eno majhno votlino). Imeti pa moramo tudi dovolj odprtega prostora za plavanje. Na dno akvarija, katerega minimalna dolžina naj bo 120 cm, nasujmo droben pesek.
Na vsakega samca naselimo 3-4 samice. Lahko pa jih imamo tudi v večjih skupinah (npr. 7 samcev in 15 samic). V primeru naselitve večih samcev, to storimo na začetku, saj je lahko kasnejše dodajanje odraslih samcev, zaradi velike agresivnosti znotraj vrste in že vzpostavljenih teritorijev zelo problematično. Ker se prehranjuje, v nasprotju z drugimi mbunami, v glavnem s planktom, je priporočljivo, da jih naselimo z drugimi vsejedimi mbunami, ki imajo iste prehranjevalne navade. Pri tem bodimo pozorni, da ne naselimo takih vrst, katerih samci so zelo podobni tej vrsti (C. zebroides, Metriaclima zebra,...), saj bodo do takih vrst samci C. afra še posebej agresivni (podobno kot do samcev znotraj svoje vrste).
Hrana: Vsejed (omnivore). Samice in neteritorialni samci se v glavnem prehranjujejo s planktonom, medtem ko teritorialni samci, ki branijo svoj teritorij (jamo), ostanejo blizu svojega teritorija, ki ga branijo in se prehranjujejo iz aufwuchsa (algami in raznimi mikroorganizmi, ki živijo v aufwuchsu).
Posebnosti: Vrste, ki so v akvaristiki pogosto prodajane kot Cynotilapia afra so ponavadi vrste Cynotilapia zebroides. C. afra je namreč v akvaristiki zelo redka. Zmešnjava izhaja iz leta 2013, ko so bile vse vrste C. afra premeščene v vrsto C. zebroides. Ampak je bilo potem hitro ugotovljeno, da gre vseeno za dve ločeni vrsti, ki pogosto tudi živita skupaj na istem območju (primer je tudi na sliki spodaj z severne obale 'Chizumulu'). Gre torej za dve različni vrsti, ki sta tudi na izgled drugačni. Pogosto najdemo na istem območju, kot sta ti dve vrsti še eno zelo podobno vrsto, in sicer je to Cynotilapia aurifons.
Agresivnost: Agresivna tako znotraj vrste, kakor tudi do preostalih vrst. Agresivnost se kaže predvsem pri branjenju teritorijev (jame) samcev.

Cynotilapia afra 'Machili Island
Fotografija: © by Larry Johnson


Cynotilapia afra 'Machili Island
Fotografija: © by Christian D'AmØur


Cynotilapia afra 'Machili Island
Fotografija: © by Christian D'AmØur


Cynotilapia afra 'Machili Island
Fotografija: © by Jennifer de Baerdemaeker
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.